Панели / Патокази

Светлосни информативни рекламни панели

Повеќе

Mega advertising

Рекламирање на фасадни површини 

Повеќе

Потези на панели

Рекламирање на Потези со панели

Повеќе

Offer for outdoor advertising
Megaadvertising
Advertising with Panels in line

Кога ќе склучиме партнерски однос, преземаме одговорност за сите потреби на нашите корисници. Корисникот го сле­ди­ме во текот на цели­от циклус – од дефини­рање на потребите, изработка на решение­то, поставување на рекламите на бараната микролокација до грижа за исправноста и одржување на поставените рекламни тела. Со корисниците градиме отворена комуникација.

Погледнете кој се ни ја даде својата доверба: