Дизајн

Дизајнот на надворешната реклама треба да е “видлив„ и покрај другите реклами и неговата околина. Тоа мора да биде лесно препознатлива порака или слика која ќе се забележи “од прв поглед” и во себе да носи начин на размислување препознатлив на целната група за која е наменета пораката. Дизајнот на рекламата мора да прикаже карактеристики кои веднаш привлекуваат внимание.
Да се ​​биде препознатлив и/или привлекувањето на внимание е најдобрата каректеристика на надворешното рекламирање.
post-575