Рекламен панел Тип 3

Цена:

Зона урбан:       75 €

Зона центар:     85 €

Димензии:

Должина:     135cm

Висина:         130cm

Дадените цени се на месечно ниво за едногодишен закуп

Услови за закуп 

Во цените е вклучено:
  - месечна наемнина
  - монтажа на рекламата
  - контрола и одржување на рекламата
  - потрошена електрична енергија
  - осигурување
  - комунална такса
Во цените не се вклучени:
  - 18% ДДВ
  - трошоци за печатење
Дополнителни попусти:
  - за дванаесетмесечна авансна уплата добивате 5% попуст.

ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА Ексклузивната понуда овозможува резервирање на канделабри за самостојно рекламирање без присуство на други фирми или конкуренцијата. Услов за користење на оваа можност е да се плати 50% од цената на останатите панели кои можат да се постават на истата канделабра.