Нудиме три типа на светлосни информативни рекламни панели кои се разликуваат по своите димензии:

Тип 3

Повеќе

НАШИТЕ УСЛУГИ ВКЛУЧУВААТ

Монтажа

Рекламните тела се монтираат и се приклучуваат на столбовите за улично осветлување од страна на нашите стручни лица

Контрола и одржување

За рекламните тела, нивното одржување во исправна состојба, осветлување и хигиена се грижи соодветна екипа, на дневно ниво.

Осигурување

Рекламните панели се осигурени од штети. Сите штети направени врз Вашите панели ги покриваме ние, ги сносиме сите трошоци за нивно одржување во исправна состојба.

Електрична енергија

Во цената за месечниот наем на рекламните панели е вклучена потрошената електрична енергија.

Комунална такса

Во цената за месечниот наем на рекламните панели е вклучена комуналната такса според тарифникот на Град Скопје, во времетраење од 1 година.

Стручна помош

Стручна помош, поддршка и совети за клиентот во изборот на локации, типови на рекламни тела и дизајн за наворешното рекламирање

Повеќе информации за правилно користење на боите,
големината на буквите, бројот на зборови
и дизајнот кои можат да бидат аплицирани,
може да добиете при средба
со нашите комерцијалисти.

Контактирајте не