Осветлување

Осветлувањето, исто така, игра клучна улога кај надворешното рекламирање. Атрактивноста на рекламата зависи од интензитетот на светлина што паѓа на рекламната површина – дванаесет часа во случај на дневна светлина и осумнаесет часа во случај на осветлени панели. Добро осветлените реклами произведуваат многу подобри резултати во споредба со оние кои не се добро осветлени.

Add a Comment

post-572