Нашиот систем за обележување и упатување се темели на утврдени стандарди.
Панелите, нивниот облик и димензии, материјалите кои се користат за нивна изработка, како и нивната намена (за комерцијално огласување и за потребите на Градот) се изработени според одредбите на Правилникот за обележја за упатување на граѓаните на Град Скопје. 
Приклучувањето на телата на градската електрична мрежа се врши врз основа на електро-енергетска согласност и услови за начинот на приклучувањето .

Рекламниот панел е мас-медиум кој целосно допира до широка јавност, 24 часа на ден, 7 дена во неделата.

Повеќе

Ѕидното рекламирање е сигурен начин ѕидната површина да ја претворите во приказна која продава

Повеќе

Рекламните панели поставени во линија се најефикасниот медиум за надворешно рекламирање.

Повеќе

НАПОМЕНА: Во понудите под широко препознатливите зборови РЕКЛАМИРАЊЕ, ОДНОСНО РЕКЛАМНИ ПОВРШИНИ се мисли на ОГЛАСУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ.

За повеќе информации контактирајте не