Калкулатор

ПРЕСМЕТКА ЗА МЕСЕЧЕН ЗАКУП НА РЕКЛАМНИ ПАНЕЛИ СО НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА 3, 6 И 12 МЕСЕЦИ
ТИПОВИ НА ПАНЕЛИ Урбан Центар Ексклузив Вредност без ДДВ Вкупно данок Вкупна вредност
Светлосни Панели Цена Кол. Цена Кол. Цена Кол.
Тип 1 - Едногодишен закуп 35 40
Тип 1 -Двогодишен закуп 30 35
Тип 2 - Едногодишен закуп 45 55 70
Тип 2 - Двогодишен закуп 40 50 60
Тип 3 -Едногодишен закуп 60 70 70
Тип 3 - Двогодишен закуп 50 60 80
Несветлосни Панели Цена Кол. Цена Кол.
Тип 4 - Едногодишен закуп 30 35
Тип 4 - Двогодишен закуп 25 30
Тип 5 - Едногодишен закуп 40 50
Тип 5 - Двогодишен закуп 35 45
Несветлосни панели Цена Кол.
Тип 7 - Едногодишен закуп 20
Тип 7 - Двогодишен закуп 15
Тип 8 - Едногодишен закуп 30
Тип 8 - Двогодишен закуп 25

Вредност без ДДВ:
Вкупно ДДВ:
Вкупно без попуст:
Вкупно со 5% попуст:
Вкупно со 10% попуст:
ПОПУСТИ
За 6 месечна авансна уплата следи попуст од 5%.
За 12 месечна авансна уплата следи попуст од 10%.
Во зависност од количината на изнајмени панели можен е попуст кој дополнително ќе се утврди при средба
со нашите комерцијалисти.