Позиционирање

Во промоција на еден производ преку надворешна реклама голема улога игра позиционирањето на рекламата – таа треба да биде поставена во видливото поле на потенцијалните корисници – минувачите покрај таа локација.
post-569