Рекламна порака

Сметајќи дека сме во движење кога читаме рекламни пораки презентирани на медиуми за надворешно рекламирање, и немаме доволно време да ги прошитаме, препораката е рекламната порака да се состои од максимум 6 зборови. Шест секунди се сметаат за  просек за читање рекламна порака презентирана на медиуми за надворешно рекламирање . Значи, околу шест збора се сите што треба да се користитат да се пренесете пораката. Можете да се додадат уште неколку зборови во зависност од нивната должина и леснотија на читање, но како правило, помалку е повеќе во овој случај.

post-559